Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ

в страницата на адвокат Георги Лалев Василев. Кантората работи от 2003 година и предоставя  юридическа помощ  в областта на  Търговското право, Данъчното право, Застрахователното право, Трудовото право, Вещното право, Семейното право, Наследствено право, Облигационното право , Административното право  . От 2013 кантората работи съвместно с  “Адвокатско дружество Стоев, Василев, Димитров, Димитрова и партньори”

Водещи  принципи на работа  са:

ЗАЩИТА на правата и законните интереси на  физическите и юридическите лица;

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ в работата и отношенията с клиентите;

ЗАКОННОСТ и независимост при изпълнение на професионалните задължения.

Кантората предоставя устни и писмени консултации , както и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции , включително представителство пред съдия-изпълнител, нотариус , държавни и общински  структури . Основни сфери на дейност:

-отчуждаване на недвижими имоти  по реда на  ЗДС и ЗОС;

-защита от монополни организации  и отписване на стари задължения- топлофикация, енерго, В и К , мобилни оператори;

-защита от банки и колекторски фирми;

-защита от домашно насилие;

- защита правата и законните интереси на пострадали лица  при пътно-транспортни произшествия (ПТП);

-доброволни и съдебни делби;

-образуване , водене и защита по изпълнителни дела;

-изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека и участие в процедурата по Европейската конвенция до приключването й;

-изработване на правни проучвания и анализи по определен/и проблем/и;

-управление на недвижими имоти;

-покупко-продажби на недвижими имоти;

-експертиза на документи, оформящи вещноправния, градоустройствения и пр. статут на имоти;

- регистрация  ,  промени , преобразуване и ликвидация на фирми ;

-обявяване на Годишни финансови отчети;

-участие в преговори за подготовка и сключване на договори;

-подготвяне на проекти за договори, нотариални актове, пълномощни, декларации, писма, покани, уведомления и други подобни;

предоставяне на безплатна правна помощ на материално затруднени лица и  лица, които имат право на издръжка;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *